yaralıları savaş alanından hastaneye taşımada kullanılan askeri helikopter

listen to the pronunciation of yaralıları savaş alanından hastaneye taşımada kullanılan askeri helikopter
Turkish - English
medevac
yaralıları savaş alanından hastaneye taşımada kullanılan askeri helikopter

    Hyphenation

    ya·ra·lı·la·rı sa·vaş a·la·nın·dan has·ta·ne·ye ta·şı·ma·da kul·la·nı·lan as·ke·ri he·li·kop·ter

    Pronunciation

    Word of the day

    flyleaf
Favorites