wild shot

listen to the pronunciation of wild shot
English - Turkish
(Askeri) SERSERİ ATIM: Normal dağılmanın tamamıyla dışında kalan atım, vuruş noktası, geliştirilmiş silahların dört muhtemel hatasından fazla olan ve atış çizelgesi muhtemel sapmalarından altısının dışında kalan atım
rasgele atış
(Askeri) serseri atım
wild shot
Favorites