war supplies, weapons, ammunition

listen to the pronunciation of war supplies, weapons, ammunition
English - Turkish

Definition of war supplies, weapons, ammunition in English Turkish dictionary

munitions
(Askeri) levazım
munitions
(Askeri) harp levazımı
munitions
(Askeri) harp malzemesi
munitions
ask.mühimmat
munitions
cephane
munitions
(isim) cephane
munitions
i., çoğ. savaş gereçleri
munitions
cephane sağla
munitions
(Askeri) HARP MALZEMESİ, HARP LEVAZIMI: İnsan gücü hariç olmak üzere, harp için lüzumlu olan her türlü malzeme ve yiyecek maddeleri. Ayrıca bakınız: "materiel"
English - English
{i} munitions
war supplies, weapons, ammunition
Favorites