war reserve materiel stock

listen to the pronunciation of war reserve materiel stock
English - Turkish
(Askeri) harp ihtiyat malzemesi stoğu
war reserve materiel
(Askeri) harp ihtiyat malzemesi
war reserve stock
(Askeri) (S) HARP YEDEĞİ STOKLARI: Toplam malzeme kaynaklarının harp yedek malzemeleri ihtiyacını karşılamak üzere ayrılmış kısmı
war reserve stock
(Askeri) harp ihtiyat stoğu
war reserve materiel stock

  Hyphenation

  war re·serve ma·te·ri·el stock

  Turkish pronunciation

  wôr rizırv mıtîriel stäk

  Pronunciation

  /ˈwôr rēˈzərv məˌtərēˈel ˈstäk/ /ˈwɔːr riːˈzɜrv məˌtɪriːˈɛl ˈstɑːk/

  Word of the day

  gregarious
Favorites