vurgula

listen to the pronunciation of vurgula
Turkish - English
accent
(Muzik) accentuate
impress on
{f} highlight

Fadil's story was highlighted in several newspapers. - Fadıl'ın hikayesi birkaç gazetede vurgulandı.

Take a screenshot of just the highlighted text. - Sadece vurgulanan metnin ekran görüntüsünü alın.

{f} emphasize

You should emphasize that fact. - O gerçeği vurgulamalısın.

She emphasized the importance of education. - O, eğitimin önemini vurguladı.

{f} stressed

The teacher stressed the importance of daily practice. - Öğretmen günlük çalışmanın önemini vurguladı.

However, stressed Vladimir Putin, today is another situation. - Vladimir Putin vurguladı, ancak bugün başka bir durumdur.

keynote
vurgulamak
emphasize

I want to emphasize the need to get this done on time. - Ben bunu zamanında yaptırmak için ihtiyacı vurgulamak istiyorum.

The teacher often emphasizes that students should have courage. - Öğretmen genellikle öğrencilerin cesarete sahip olmalarının gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

vurgulamak
emphasise
vurgulamak
stress

I would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country. - Tarifeleri blok olarak kontrol etmenin ülke ülke kontrol etmekten daha uygun olduğunu vurgulamak istiyorum.

I want to stress this point. - Bu konuyu vurgulamak istiyorum.

vurgulamak
{f} accentuate
vurgulamak
to emphasize, to stress, to highlight; to accent, to accentuate, to stress
vurgulamak
{f} accent
vurgulamak
put emphasis on
vurgulamak
(Kanun) reiterate
vurgulamak
lay emphasis on
vurgulamak
lay weight on
vurgulamak
urge upon
vurgulamak
play up
vurgulamak
impress on
vurgulamak
give point to
vurgulamak
lay stress on
vurgulamak
urge on
vurgulamak
underscore
vurgulamak
tonic
vurgulamak
underline
vurgulamak
add emphasis
seçmek için vurgula
(Bilgisayar) hover to select
vurgulamak
{f} keynote
vurgulamak
play to
vurgulamak
highlight , emphasize
vurgulamak
lay stress
vurgulamak
lay stress upon
vurgulamak
phonetics to accent, accentuate, stress
vurgulamak
(Hukuk) to emphasize, to highlight, to stress
vurgulamak
to emphasize, stress, lay stress on
Turkish - Turkish

Definition of vurgula in Turkish Turkish dictionary

vurgulamak
Bir yazı veya konuşmada sürekli olarak öne sürülen, önemle belirtilmek istenen düşünceye dikkati çekmek, belli bir noktayı altını çizerek belirtmek
vurgulamak
Vurgu ile söylemek
vurgulamak
Belirlemek, damgasını vurmak
vurgula
Favorites