user test

listen to the pronunciation of user test
English - Turkish
(Askeri) HİZMETE ELVERİŞLİLİK TESTİ, HİZMETE ELVERİŞLİLİK DENEYİ: Bir maddenin askerlik bakımından hizmete elverişlilik derecesini tayin için harekat veya manevra şartları altında yapılan bir deney. Ayrıca bak "tests"
(Askeri) hizmete elverişlilik testi
(Askeri) hizmete elverişlilik deneyi
test user
(Bilgisayar) sınama kullanıcısı
English - English
ut
user test
Favorites