unix host

listen to the pronunciation of unix host
English - Turkish

Definition of unix host in English Turkish dictionary

sol
güneş/sôl
sol
(isim) sol [müz.]
sol
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
sol
sol noktası
sol
koloit
sol
{i} sol [müz.]
sol
güneş

Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı. - The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.

Güneş sistemimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. - The nearest star to our solar system is Proxima Centauri.

sol
sol notası
sol
gamda beşinci nota
sol
eski Romalıların güneş tanrısı
English - English
sol
unix host
Favorites