undescribable

listen to the pronunciation of undescribable
English - Turkish
Tanımlanamaz, tarif edilemez
İzah edemeyeceğim
tarif edilemez
tarif edilemez bir biçimde
English - English
{s} not capable of being depicted, beyond description, not describable
undescribable
Favorites