unburden oneself of a secret

listen to the pronunciation of unburden oneself of a secret
English - Turkish
sırrı söyleyerek rahatlamak
unburden oneself of a secret

  Hyphenation

  un·bur·den one·self of a se·cret

  Turkish pronunciation

  ınbırdın wʌnself ıv ı sikrıt

  Pronunciation

  /ənˈbərdən ˌwənˈself əv ə ˈsēkrət/ /ənˈbɜrdən ˌwʌnˈsɛlf əv ə ˈsiːkrət/

  Word of the day

  crapulous
Favorites