toplama in addition to ilâveten

listen to the pronunciation of toplama in addition to ilâveten
English - Turkish

Definition of toplama in addition to ilâveten in English Turkish dictionary

in addition to
ek olarak

Diğer endişelerime ek olarak, bu olmak zorunda. - In addition to my other worries, this has to happen.

Maaşına ek olarak biraz geliri var. - He has some income in addition to his salary.

in addition to
bir de

Düzenli testler almaya ek olarak, bizim uzun bir deneme teslim etmemiz gerekiyor. - In addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay.

in addition to
-e ilaveten
in addition to
ilave olarak

Beni kiralamasına ilave olarak, bana biraz öğüt verdi. - In addition to hiring me, he gave me a piece of advice.

in addition to
yanında
in addition to
ekstradan
in addition to
buna ek olarak
in addition to
fazla olarak
in addition to
e ek olarak
in addition to
bunun yanısıra
in addition to
ilaveten

Matematik, fizik ve astronomiye ilaveten Newton'un aynı zamanda simya, mistisizm ve teolojiye bir ilgisi vardı. - In addition to mathematics, physics and astronomy, Newton also had an interest in alchemy, mysticism and theology.

in addition to
ayrıca
in addition to
-e ek olarak
in addition to
maada
English - English

Definition of toplama in addition to ilâveten in English English dictionary

in addition to
on top of, extra to
in addition to
besides
toplama in addition to ilâveten
Favorites