to stop the seams of a ship

listen to the pronunciation of to stop the seams of a ship
English - Turkish

Definition of to stop the seams of a ship in English Turkish dictionary

calk
kaymayı önleyen çivi
calk
buz mıhı
caulk
kalafat et
caulk
kalafatlamak
caulk
kalafat etmek
calk
kayar
caulk
Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürerek su geçirmez hale getirmek
calk
{i} buzmıhı (gemi)
calk
kaymayl önleyen çivi
calk
(fiil) kalafat etmek
calk
{f} kalafat etmek
calk
demir plaka
calk
kapla/doldur
English - English
{v} calk
{v} caulk
to stop the seams of a ship

  Turkish pronunciation

  tı stäp dhi simz ıv ı şîp

  Pronunciation

  /tə ˈstäp ᴛʜē ˈsēmz əv ə ˈsʜəp/ /tə ˈstɑːp ðiː ˈsiːmz əv ə ˈʃɪp/

  Word of the day

  rara avis
Favorites