to stir up one's trouble

listen to the pronunciation of to stir up one's trouble
English - Turkish
derdini deşmek
derdini depreştirmek
derdini deşmek
to stir up one's trouble

  Hyphenation

  to Stir up one's trou·ble

  Turkish pronunciation

  tı stır ʌp wʌnz trʌbıl

  Pronunciation

  /tə ˈstər ˈəp ˈwənz ˈtrəbəl/ /tə ˈstɜr ˈʌp ˈwʌnz ˈtrʌbəl/

  Word of the day

  onychophagia
Favorites