to set or range in order of battle

listen to the pronunciation of to set or range in order of battle
English - English
{v} embattle
to set or range in order of battle

  Hyphenation

  to SET or range in or·der of bat·tle

  Turkish pronunciation

  tı set ır reync în ôrdır ıv bätıl

  Pronunciation

  /tə ˈset ər ˈrānʤ ən ˈôrdər əv ˈbatəl/ /tə ˈsɛt ɜr ˈreɪnʤ ɪn ˈɔːrdɜr əv ˈbætəl/

  Word of the day

  dehort
Favorites