to seal up crevices with some flexible material

listen to the pronunciation of to seal up crevices with some flexible material
English - Turkish

Definition of to seal up crevices with some flexible material in English Turkish dictionary

caulk
kalafat et
caulk
kalafatlamak
caulk
kalafat etmek
caulk
Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürerek su geçirmez hale getirmek
English - English
caulk
to seal up crevices with some flexible material

  Hyphenation

  to seal up crevices with some flex·i·ble ma·te·ri·al

  Turkish pronunciation

  tı sil ʌp krevısîz wîdh sʌm fleksıbıl mıtîriıl

  Pronunciation

  /tə ˈsēl ˈəp ˈkrevəsəz wəᴛʜ ˈsəm ˈfleksəbəl məˈtərēəl/ /tə ˈsiːl ˈʌp ˈkrɛvəsɪz wɪð ˈsʌm ˈflɛksəbəl məˈtɪriːəl/

  Word of the day

  gunk
Favorites