to scorn, disdain, slight, overlook

listen to the pronunciation of to scorn, disdain, slight, overlook
English - Turkish

Definition of to scorn, disdain, slight, overlook in English Turkish dictionary

despise
{f} hor görmek
despise
küçümsemek

Tom, sonunda Mary'yi küçümsemek zorunda. - Tom is bound to despise Mary eventually.

despise
aşağılamak
despise
küçümse

Refah içinde yaşayan insanları küçümsedi. - He despised those who lived on welfare.

Onun uşakları bile onu küçümsedi. - Even his servants despised him.

despise
yukarıdan bakmak
despise
aşağıla
despise
adam yerine koymamak
despise
{f} tenezzül etmemek
English - English
{v} despise
to scorn, disdain, slight, overlook
Favorites