to restore to a functional state, or to a condition resembling the original

listen to the pronunciation of to restore to a functional state, or to a condition resembling the original
English - Turkish

Definition of to restore to a functional state, or to a condition resembling the original in English Turkish dictionary

recondition
revizyondan geçirmek
recondition
(Askeri) yenileştirme
recondition
yenile
recondition
yenilemek
recondition
tamir etmek
recondition
tekrar çalışır hale getirmek
recondition
onarmak
recondition
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemeyi hizmete elverişli duruma getirmek için ıslah, onarım, revizyon işlemlerinden birini veya birkaçını uygulamak
recondition
onar
recondition
{f} tamir edip yenilemek
English - English
recondition
to restore to a functional state, or to a condition resembling the original
Favorites