to relieve (something) from stress

listen to the pronunciation of to relieve (something) from stress
English - Turkish

Definition of to relieve (something) from stress in English Turkish dictionary

relax
{f} rahatlamak

Rahatlamak için yatıştırıcı müzik dinlemem gerekiyor. - In order to relax, I need to listen to soothing music.

Çocuklarımın okul maliyetini bildiğim için, bir bira ile rahatlamak ya da boş vermek imkansız. - Knowing how much school for my kids is costing, it's impossible to relax with a beer and take it easy.

relax
gevşemek

Sadece kumsalda oturup bir hafta boyunca gevşemek istiyorum. - I just want to sit on the beach and relax for a week.

relax
{f} rahatlatmak

Onu rahatlatmak için bir ilaç verdi. - He gave her a drug to make her relax.

relax
yorgunluğunu atmak
relax
hafiflemek
relax
(güç/kontrol/vb.) gevşetmek
relax
dinlendirmek
relax
gevşeyip dinlenmek
relax
gevşetmek
relax
hafifletmek
relax
gevşe

Kurallar son zamanlarda gevşemişti. - The rules were recently relaxed.

Sıcak banyo kaslarımı gevşetti. - The hot bath relaxed my muscles.

relax
rahatkamak, gevşemek.çözünmek
relax
{f} yumuşatmak
relax
{f} yumuşatmak, hafifletmek; yumuşamak, hafiflemek
English - English
relax
to relieve (something) from stress
Favorites