to regard with contempt or scorn

listen to the pronunciation of to regard with contempt or scorn
English - Turkish

Definition of to regard with contempt or scorn in English Turkish dictionary

despise
{f} hor görmek
despise
küçümsemek

Tom, sonunda Mary'yi küçümsemek zorunda. - Tom is bound to despise Mary eventually.

despise
aşağılamak
despise
küçümse

Onlar seni küçümsemiyorlar. - They don't despise you.

Senin beni küçümsediğinden eminim. - I'm sure you despise me.

despise
yukarıdan bakmak
despise
aşağıla
despise
adam yerine koymamak
despise
{f} tenezzül etmemek
English - English
despise
to regard with contempt or scorn

  Hyphenation

  to re·gard with con·tempt or scorn

  Turkish pronunciation

  tı rıgärd wîdh kıntempt ır skôrn

  Pronunciation

  /tə rəˈgärd wəᴛʜ kənˈtempt ər ˈskôrn/ /tə rəˈɡɑːrd wɪð kənˈtɛmpt ɜr ˈskɔːrn/

  Word of the day

  sub rosa
Favorites