to regard or treat as inferior

listen to the pronunciation of to regard or treat as inferior
English - Turkish

Definition of to regard or treat as inferior in English Turkish dictionary

look down on
yukarıdan bakmak
look down on
-e tepeden bakmak
look down on
hor görmek
look down on
hor gör

Diğerlerini hor görme. - Don't look down on others.

Diğer insanları hor görmemeliyiz. - We shouldn't look down on other people.

look down on
küçümsemek
look down on
-i hor görmek, -e tepeden bakmak, küçümsemek
look down on
Hor görmek, tepeden bakmak, küçümsemek
look down on
-i hor görmek, -e tepeden bakmak
look down on
hor görme

Diğerlerini hor görme. - Don't look down on others.

Fakir oldukları için diğerlerini hor görme. - Don't look down on others because they are poor.

look down on
-i hor görmek, -e tepeden bakmak. look down one's nose at -i hor görmek
English - English
look down on
to regard or treat as inferior

  Hyphenation

  to re·gard or treat as in·fe·ri·or

  Turkish pronunciation

  tı rıgärd ır trit äz înfîriır

  Pronunciation

  /tə rəˈgärd ər ˈtrēt ˈaz ənˈfərēər/ /tə rəˈɡɑːrd ɜr ˈtriːt ˈæz ɪnˈfɪriːɜr/

  Word of the day

  ithyphallic
Favorites