to refuse to buy something or to take part in something as a way of protesting

listen to the pronunciation of to refuse to buy something or to take part in something as a way of protesting
English - Turkish

Definition of to refuse to buy something or to take part in something as a way of protesting in English Turkish dictionary

boycott
{f} boykot et

Sen o ülkenin ürünlerini boykot ettin. - You boycotted merchandise from that country.

Onları boykot etmek zorundayız. - We have to boycott them.

boycott
boykot etmek

Onları boykot etmek zorundayız. - We have to boycott them.

boycott
{i} boykot

Boykot bir yıldan biraz fazla sürdü. - The boycott lasted a little more than a year.

Onlar o ürünü boykot edecekler. - They will boycott that product.

boycott
{i} direniş
boycott
{f} boykot yapmak; boykot etmek
boycott
boykot,v.boykot et: n.boykot
boycott
(fiil) boykot etmek
English - English
boycott
to refuse to buy something or to take part in something as a way of protesting

  Hyphenation

  to ref·use to buy some·thing or to take part in some·thing as a way of protesting

  Turkish pronunciation

  tı rıfyuz tı bay sʌmthîng ır tı teyk pärt în sʌmthîng äz ı wey ıv prıtestîng

  Pronunciation

  /tə rəˈfyo͞oz tə ˈbī ˈsəmᴛʜəɴɢ ər tə ˈtāk ˈpärt ən ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈaz ə ˈwā əv prəˈtestəɴɢ/ /tə rəˈfjuːz tə ˈbaɪ ˈsʌmθɪŋ ɜr tə ˈteɪk ˈpɑːrt ɪn ˈsʌmθɪŋ ˈæz ə ˈweɪ əv prəˈtɛstɪŋ/

  Word of the day

  beestings
Favorites