to reach a conclusion by applying rules of logic to given premises

listen to the pronunciation of to reach a conclusion by applying rules of logic to given premises
English - Turkish

Definition of to reach a conclusion by applying rules of logic to given premises in English Turkish dictionary

deduce
{f} sonuç çıkarmak
deduce
sonuca varmak
deduce
görüşüne varmak
deduce
ortaya çıkarmak
deduce
(Osmanlıca) istidlal etmek
deduce
sonucuna varmak
deduce
anlamak
deduce
ortaya çıkar
deduce
istihraç etmek
deduce
{f} gelişimini izlemek
deduce
çıkar

Sherlock Holmes en küçük detaylardan çok fazla çıkarım yapabilirdi. - Sherlock Holmes could deduce much out of the smallest details.

deduce
mantıki olarak sonuç çıkarmak
deduce
anla,ortaya çıkar
deduce
istintaç etmek
English - English
deduce
to reach a conclusion by applying rules of logic to given premises

  Hyphenation

  to reach a con·clu·sion by ap·ply·ing Rules of log·ic to giv·en prem·is·es

  Turkish pronunciation

  tı riç ı kınklujın bay ıplayîng rulz ıv läcîk tı gîvın premısız

  Pronunciation

  /tə ˈrēʧ ə kənˈklo͞oᴢʜən ˈbī əˈplīəɴɢ ˈro͞olz əv ˈläʤək tə ˈgəvən ˈpreməsəz/ /tə ˈriːʧ ə kənˈkluːʒən ˈbaɪ əˈplaɪɪŋ ˈruːlz əv ˈlɑːʤɪk tə ˈɡɪvən ˈprɛməsəz/

  Word of the day

  sward
Favorites