to put something up as collateral

listen to the pronunciation of to put something up as collateral
to put something up as collateral

  Hyphenation

  to put some·thing up as col·lat·er·al

  Turkish pronunciation

  tı pût sʌmthîng ʌp äz kılätırıl

  Pronunciation

  /tə ˈpo͝ot ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈəp ˈaz kəˈlatərəl/ /tə ˈpʊt ˈsʌmθɪŋ ˈʌp ˈæz kəˈlætɜrəl/

  Word of the day

  irrefragable
Favorites