to produce or obtain by any natural process

listen to the pronunciation of to produce or obtain by any natural process
English - Turkish

Definition of to produce or obtain by any natural process in English Turkish dictionary

breed
{f} doğurmak
breed
{f} yavrulamak
breed
{f} üremek
breed
yol açmak
breed
büyütmek
breed
eğitmek
breed
cins

O cins kedilerin kuyruğu yok. - Cats of that breed have no tail.

Babamın bir çiftliği ve cins sığırları ve atları var. - My father has a ranch and breeds cattle and horses.

breed
damızlık olarak beslemek
breed
tür
breed
(hayvan) doğurmak
breed
{f} beslemek
breed
çeşit/cins
breed
{f} çiftleşmek
breed
büyüt/yay/ü
breed
hâsıl olmak
breed
kaynak teşkil etmek
breed
özel olarak yetiştirmek
English - English
breed
to produce or obtain by any natural process

  Hyphenation

  to pro·duce or ob·tain by a·ny na·tu·ral proc·ess

  Turkish pronunciation

  tı prıdus ır ıbteyn bay eni näçrıl prôses

  Pronunciation

  /tə prəˈdo͞os ər əbˈtān ˈbī ˈenē ˈnaʧrəl ˈprôˌses/ /tə prəˈduːs ɜr əbˈteɪn ˈbaɪ ˈɛniː ˈnæʧrəl ˈprɔːˌsɛs/

  Word of the day

  bastion
Favorites