to place the products or merchandise of under a ban

listen to the pronunciation of to place the products or merchandise of under a ban
English - Turkish

Definition of to place the products or merchandise of under a ban in English Turkish dictionary

boycott
{f} boykot et

Sen o ülkenin ürünlerini boykot ettin. - You boycotted merchandise from that country.

Onları boykot etmek zorundayız. - We have to boycott them.

boycott
boykot etmek

Onları boykot etmek zorundayız. - We have to boycott them.

boycott
{i} boykot

O, onu bir boykot düzenlemesi için ikna etmeye çalıştı. - She tried to persuade him to organize a boycott.

Onlar o ürünü boykot edecekler. - They will boycott that product.

boycott
{i} direniş
boycott
{f} boykot yapmak; boykot etmek
boycott
boykot,v.boykot et: n.boykot
boycott
(fiil) boykot etmek
English - English
boycott
to place the products or merchandise of under a ban

  Hyphenation

  to place the products or mer·chan·dise of un·der a ban

  Turkish pronunciation

  tı pleys dhi prädıks ır mırçındayz ıv ʌndır ı bän

  Pronunciation

  /tə ˈplās ᴛʜē ˈprädəks ər ˈmərʧənˌdīz əv ˈəndər ə ˈban/ /tə ˈpleɪs ðiː ˈprɑːdəks ɜr ˈmɜrʧənˌdaɪz əv ˈʌndɜr ə ˈbæn/

  Word of the day

  decant
Favorites