to modify the motion of a body by exerting a gravitational force

listen to the pronunciation of to modify the motion of a body by exerting a gravitational force
to modify the motion of a body by exerting a gravitational force

  Hyphenation

  to mo·di·fy the mo·tion of a bo·dy by exerting a gra·vi·ta·tion·al force

  Turkish pronunciation

  tı mädıfay dhi mōşın ıv ı bädi bay îgzırtîng ı grävîteyşınıl fôrs

  Pronunciation

  /tə ˈmädəˌfī ᴛʜē ˈmōsʜən əv ə ˈbädē ˈbī əgˈzərtəɴɢ ə ˌgravəˈtāsʜənəl ˈfôrs/ /tə ˈmɑːdəˌfaɪ ðiː ˈmoʊʃən əv ə ˈbɑːdiː ˈbaɪ ɪɡˈzɜrtɪŋ ə ˌɡrævɪˈteɪʃənəl ˈfɔːrs/

  Word of the day

  alfresco
Favorites