to make upset or uncomfortable

listen to the pronunciation of to make upset or uncomfortable
to make upset or uncomfortable

  Hyphenation

  to make up·set or un·com·fort·a·ble

  Turkish pronunciation

  tı meyk ıpset ır ınkʌmfırtıbıl

  Pronunciation

  /tə ˈmāk əpˈset ər ənˈkəmfərtəbəl/ /tə ˈmeɪk əpˈsɛt ɜr ənˈkʌmfɜrtəbəl/

  Word of the day

  nidorosity
Favorites