to make defamatory statements about someone or something

listen to the pronunciation of to make defamatory statements about someone or something
English - Turkish

Definition of to make defamatory statements about someone or something in English Turkish dictionary

malign
{s} habis
malign
{f} çamur atmak
malign
{s} kötü

George III, tarihçiler tarafından haksız yere kötü muamele gördü. - George III has been unfairly maligned by historians.

Tom kötü huylu bir narsisist. - Tom is a malignant narcissist.

malign
{f} iftira et
malign
kötülemek
malign
kötüle
malign
garezci
malign
{f} kötülemek, hakkında kötü sözler söylemek
malign
kötüle,v.iftira et: adj.kötü
malign
{f} dil uzatmak
malign
{s} kötücül (kimse)
malign
günahına girmek
malign
{s} kötücül
malign
{s} kötü, zararlı
malign
{s} kötücül, habis (ur/hastalık)
malign
bedhah
English - English
malign
to make defamatory statements about someone or something

  Hyphenation

  to make de·fa·ma·to·ry statements a·bout some·one or some·thing

  Turkish pronunciation

  tı meyk dîfämıtôri steytmınts ıbaut sʌmwʌn ır sʌmthîng

  Pronunciation

  /tə ˈmāk dəˈfaməˌtôrē ˈstātmənts əˈbout ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ˈmeɪk dɪˈfæməˌtɔːriː ˈsteɪtmənts əˈbaʊt ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ/

  Word of the day

  lalochezia
Favorites