to make a clean breast of

listen to the pronunciation of to make a clean breast of
English - Turkish
her şeyi itiraf etmek
(deyim) içini dökmek
itiraf etmek
k. dili içini dökmek
temiz bir meme yapmak
her şeyi itiraf etmek
English - English
admit everything
to make a clean breast of

  Turkish pronunciation

  tı meyk ı klin brest ıv

  Pronunciation

  /tə ˈmāk ə ˈklēn ˈbrest əv/ /tə ˈmeɪk ə ˈkliːn ˈbrɛst əv/

  Word of the day

  obsequious
Favorites