to give birth to a child

listen to the pronunciation of to give birth to a child
English - Turkish
çocuk doğurmak
doğum yapmak
give birth to
(deyim) yol açmak
give birth to
doğum yapmak
give birth to
meydana getirmek
give birth to a child
çocuk doğurmak
give birth to
doğurmak

Birçok ebe geleceğe doğurmak için gereklidir. - Many midwives are needed in order to give birth to the future.

give birth to
doğur

Mary en fazla iki çocuk doğurmayı istemektedir. - Mary intends not to give birth to more than two children.

Birçok ebe geleceğe doğurmak için gereklidir. - Many midwives are needed in order to give birth to the future.

give birth to
Kaynağı olmak
to bear a child
çocuk doğurmak, hamile bir kadının çocuk doğurması
to bear a child
bir çocuk taşıyan
to give birth
doğurmayı
give birth to
(çocuk/yavru) doğurmak
give birth to
dünyaya getirmek
English - English
to bear a child
To give birth
calve
give birth to
bear a child, bring forth offspring; bring forth, originate, create something (as of an idea or vision)
to give birth
pig
to give birth to a child

  Turkish pronunciation

  tı gîv bırth tı ı çayld

  Pronunciation

  /tə ˈgəv ˈbərᴛʜ tə ə ˈʧīld/ /tə ˈɡɪv ˈbɜrθ tə ə ˈʧaɪld/

  Word of the day

  dehort
Favorites