to encounter difficulties

listen to the pronunciation of to encounter difficulties
English - Turkish
(Hukuk) güçlüklerle karşılaşmak
to encounter difficulties

  Hyphenation

  to en·coun·ter difficul·ties

  Turkish pronunciation

  tı înkauntır dîfıkıltiz

  Pronunciation

  /tə ənˈkountər ˈdəfəkəltēz/ /tə ɪnˈkaʊntɜr ˈdɪfəkəltiːz/

  Word of the day

  bromide
Favorites