to determine the identity of something by finding out various characteristics

listen to the pronunciation of to determine the identity of something by finding out various characteristics
English - Turkish

Definition of to determine the identity of something by finding out various characteristics in English Turkish dictionary

identify
tanımlamak

Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır. - Chemical symbols are used to identify chemical elements.

Japonlar kendilerini ait oldukları grupla tanımlamak eğilimindedir. - The Japanese tend to identify themselves with the group they belong to.

identify
tanımak
identify
kimliğini saptamak
identify
{f} belirlemek

Gezegenleri belirlemek kolay, çünkü yıldızlar gibi parıldamazlar. - Planets are easy to identify because they don't twinkle like stars do.

Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır. - A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter.

identify
tanılamak
identify
özdeşle
identify
(Kimya) özdeşleşme
identify
tanımlama yapmak
identify
(Askeri) KİMLİK: Hava önlemede, "Tasarrufunuzdaki her türlü imkanla belirlenen teması teşhis edin" anlamına gelen kod
identify
{f} -in kim/ne/kimin olduğunu tespit etmek/saptamak/söylemek
identify
(Bilgisayar) özelliklerini al
identify
aynı tutmak
identify
(Bilgisayar) tanı

Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar. - Some people identify success with having much money.

Polisler kurbanın Tom olduğunu düşündü fakat cesedi tanıyamadılar. - The police thought the victim was Tom, but they were unable to identify the body.

identify
{f} with kendini (biriyle) özdeşleştirmek, (biriyle) özdeşleşmek. identify s.o./s.t. with birinin/bir şeyin ... ile ilgili olduğunu düşünmek
identify
fark gözetmemek
identify
tanıtmak

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım. - I used my driver's license to identify myself.

identify
(fiil) tanımak, kimliğini saptamak, belirlemek, aynı saymak, bir tutmak, desteklemek, destek vermek
identify
{f} bir tutmak
identify
{f} destek vermek
English - English
identify
to determine the identity of something by finding out various characteristics

  Hyphenation

  to de·ter·mine the i·den·ti·ty of some·thing by find·ing out va·ri·ous characteristics

  Turkish pronunciation

  tı dıtırmın dhi aydentıti ıv sʌmthîng bay fayndîng aut veriıs kerıktırîstîks

  Pronunciation

  /tə dəˈtərmən ᴛʜē īˈdentətē əv ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈbī ˈfīndəɴɢ ˈout ˈverēəs ˌkerəktərˈəstəks/ /tə dəˈtɜrmən ðiː aɪˈdɛntətiː əv ˈsʌmθɪŋ ˈbaɪ ˈfaɪndɪŋ ˈaʊt ˈvɛriːəs ˌkɛrəktɜrˈɪstɪks/
Favorites