to define all terms used in the game in one place

listen to the pronunciation of to define all terms used in the game in one place
English - Turkish

Definition of to define all terms used in the game in one place in English Turkish dictionary

purpose
gaye

Oda bu amaç için gayet uygun. - The room is perfectly suitable for this purpose.

purpose
{i} amaç

Para kazanmak hayatındaki asıl amaçtır. - Making money is his main purpose in life.

Atom enerjisi barışçıl amaçlarla kullanılabilir. - Atomic energy can be utilized for peaceful purposes.

purpose
isteyerek
purpose
kararlılık
purpose
(Bilgisayar) amacı

Ziyaretinizin amacı nedir? - What is the purpose of your visit?

O müzik eğitimi amacıyla İtalya'ya gitti. - He went to Italy for the purpose of studying music.

purpose
erek
purpose
kasıt

Palyaço kasıtlı olarak düştü. - The clown fell down on purpose.

Susan, öfkesini göstermek için kasıtlı olarak tabak kırdı. - Susan broke the dish on purpose to show her anger.

purpose
niyet
purpose
mahsus

Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

purpose
bile bile
purpose
meram
purpose
maksa

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

purpose
{i} kararlılık, azim
purpose
serve the purpose işine gelmek
purpose
murat
purpose
faydalı surette
purpose
kasten

Bunu kasten yaptın, değil mi? - You did this on purpose, didn't you?

Çocuk kasten ayağıma bastı. - The boy stepped on my foot on purpose.

English - English
purpose
to define all terms used in the game in one place

  Hyphenation

  to de·fine all terms used in the game in one place

  Turkish pronunciation

  tı dîfayn ôl tırmz yuzd în dhi geym în hwʌn pleys

  Pronunciation

  /tə dəˈfīn ˈôl ˈtərmz ˈyo͞ozd ən ᴛʜē ˈgām ən ˈhwən ˈplās/ /tə dɪˈfaɪn ˈɔːl ˈtɜrmz ˈjuːzd ɪn ðiː ˈɡeɪm ɪn ˈhwʌn ˈpleɪs/

  Word of the day

  amative
Favorites