to conclude an agreement

listen to the pronunciation of to conclude an agreement
English - Turkish
(Avrupa Birliği) anlaşma yapmak
(Politika, Siyaset) anlaşma yapmak
to conclude an agreement

  Hyphenation

  to con·clude an A·gree·ment

  Turkish pronunciation

  tı kınklud ın ıgrimınt

  Pronunciation

  /tə kənˈklo͞od ən əˈgrēmənt/ /tə kənˈkluːd ən əˈɡriːmənt/

  Word of the day

  hoi polloi
Favorites