to conceive or establish a position

listen to the pronunciation of to conceive or establish a position
English - Turkish

Definition of to conceive or establish a position in English Turkish dictionary

identify
tanımlamak

Japonlar kendilerini ait oldukları grupla tanımlamak eğilimindedir. - The Japanese tend to identify themselves with the group they belong to.

Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır. - Chemical symbols are used to identify chemical elements.

identify
tanımak
identify
kimliğini saptamak
identify
{f} belirlemek

Gezegenleri belirlemek kolay, çünkü yıldızlar gibi parıldamazlar. - Planets are easy to identify because they don't twinkle like stars do.

Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır. - A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter.

identify
tanılamak
identify
özdeşle
identify
(Kimya) özdeşleşme
identify
tanımlama yapmak
identify
(Askeri) KİMLİK: Hava önlemede, "Tasarrufunuzdaki her türlü imkanla belirlenen teması teşhis edin" anlamına gelen kod
identify
{f} -in kim/ne/kimin olduğunu tespit etmek/saptamak/söylemek
identify
(Bilgisayar) özelliklerini al
identify
aynı tutmak
identify
(Bilgisayar) tanı

Bu fotoğrafı kullanan adamı tanımlayabilir misin? - Can you identify the man using this picture?

Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar. - Some people identify success with having much money.

identify
{f} with kendini (biriyle) özdeşleştirmek, (biriyle) özdeşleşmek. identify s.o./s.t. with birinin/bir şeyin ... ile ilgili olduğunu düşünmek
identify
fark gözetmemek
identify
tanıtmak

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım. - I used my driver's license to identify myself.

identify
(fiil) tanımak, kimliğini saptamak, belirlemek, aynı saymak, bir tutmak, desteklemek, destek vermek
identify
{f} bir tutmak
identify
{f} destek vermek
English - English
identify
to conceive or establish a position

  Hyphenation

  to con·ceive or es·tab·lish a po·si·tion

  Turkish pronunciation

  tı kınsiv ır istäblîş ı pızîşın

  Pronunciation

  /tə kənˈsēv ər ēˈstabləsʜ ə pəˈzəsʜən/ /tə kənˈsiːv ɜr iːˈstæblɪʃ ə pəˈzɪʃən/
Favorites