to build over again, renew, repair

listen to the pronunciation of to build over again, renew, repair
English - Turkish

Definition of to build over again, renew, repair in English Turkish dictionary

rebuild
yeniden inşa etmek

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir. - Our task is to rebuild the wall.

rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Leyla evliliğini yeniden inşa etmek istedi. - Layla wanted to rebuild her marriage.

Şehrin nüfusunu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. - We need to rebuild the population of the town.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
English - English
{v} rebuild
To build over
overbuild
to build over again, renew, repair
Favorites