to build again or anew

listen to the pronunciation of to build again or anew
English - Turkish

Definition of to build again or anew in English Turkish dictionary

rebuild
yeniden inşa etmek

Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı. - Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion.

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Şehrin nüfusunu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. - We need to rebuild the population of the town.

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
English - English
rebuild
to build again or anew

  Hyphenation

  to build a·gain or a·new

  Turkish pronunciation

  tı bîld ıgeyn ır ınyu

  Pronunciation

  /tə ˈbəld əˈgān ər əˈnyo͞o/ /tə ˈbɪld əˈɡeɪn ɜr əˈnjuː/
Favorites