to become the same; to coalesce in interest, purpose, use, effect, etc

listen to the pronunciation of to become the same; to coalesce in interest, purpose, use, effect, etc
English - Turkish

Definition of to become the same; to coalesce in interest, purpose, use, effect, etc in English Turkish dictionary

identify
tanımlamak

Geyik izlerini tanımlamak kolaydır. - Deer tracks are easy to identify.

Bilim garip hayvanı tanımlamak için çalışıyor. - Science is trying to identify the strange animal.

identify
tanımak
identify
kimliğini saptamak
identify
{f} belirlemek

Gezegenleri belirlemek kolay, çünkü yıldızlar gibi parıldamazlar. - Planets are easy to identify because they don't twinkle like stars do.

Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır. - A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter.

identify
tanılamak
identify
özdeşle
identify
(Kimya) özdeşleşme
identify
tanımlama yapmak
identify
(Askeri) KİMLİK: Hava önlemede, "Tasarrufunuzdaki her türlü imkanla belirlenen teması teşhis edin" anlamına gelen kod
identify
{f} -in kim/ne/kimin olduğunu tespit etmek/saptamak/söylemek
identify
(Bilgisayar) özelliklerini al
identify
aynı tutmak
identify
(Bilgisayar) tanı

Tom'u kolaylıkla tanıyabilirsin çünkü o çok uzun. - You can easily identify Tom because he is very tall.

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

identify
{f} with kendini (biriyle) özdeşleştirmek, (biriyle) özdeşleşmek. identify s.o./s.t. with birinin/bir şeyin ... ile ilgili olduğunu düşünmek
identify
fark gözetmemek
identify
tanıtmak

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım. - I used my driver's license to identify myself.

identify
(fiil) tanımak, kimliğini saptamak, belirlemek, aynı saymak, bir tutmak, desteklemek, destek vermek
identify
{f} bir tutmak
identify
{f} destek vermek
English - English
identify
to become the same; to coalesce in interest, purpose, use, effect, etc

    Hyphenation

    to be·come the same; to co·a·lesce in interest, purpose, use, effect, etc

    Pronunciation

Favorites