to avoid purchasing goods from a company or country

listen to the pronunciation of to avoid purchasing goods from a company or country
English - Turkish

Definition of to avoid purchasing goods from a company or country in English Turkish dictionary

boycott
{f} boykot et

Sen o ülkenin ürünlerini boykot ettin. - You boycotted merchandise from that country.

Onları boykot etmek zorundayız. - We have to boycott them.

boycott
boykot etmek

Onları boykot etmek zorundayız. - We have to boycott them.

boycott
{i} boykot

Otobüs servisi boykotunu organize etti. - He organized a boycott of the bus service.

Boykot bir yıldan biraz fazla sürdü. - The boycott lasted a little more than a year.

boycott
{i} direniş
boycott
{f} boykot yapmak; boykot etmek
boycott
boykot,v.boykot et: n.boykot
boycott
(fiil) boykot etmek
English - English
boycott
to avoid purchasing goods from a company or country

  Hyphenation

  to a·void purchasing goods from a com·pa·ny or coun·try

  Turkish pronunciation

  tı ıvoyd pırçısîng gûdz fırm ı kʌmpıni ır kʌntri

  Pronunciation

  /tə əˈvoid ˈpərʧəsəɴɢ ˈgo͝odz fərm ə ˈkəmpənē ər ˈkəntrē/ /tə əˈvɔɪd ˈpɜrʧəsɪŋ ˈɡʊdz fɜrm ə ˈkʌmpəniː ɜr ˈkʌntriː/

  Word of the day

  zabernism
Favorites