to apply heat so as to cause dehydration and a droopy appearance

listen to the pronunciation of to apply heat so as to cause dehydration and a droopy appearance
English - Turkish

Definition of to apply heat so as to cause dehydration and a droopy appearance in English Turkish dictionary

wilt
{f} solmak
wilt
{i} solma

Nergisler solmaya başlıyor. - The daffodils are starting to wilt.

wilt
{f} sol

Bahçedeki bir çiçek soluyor. - A flower in the garden is wilting.

Çiçekler su olmadan solarlar. - The flowers wilt without water.

wilt
soldurmak
wilt
(Edebiyat) -eceksin (şiir dili)
wilt
{f} (bitki/çiçek) boynunu bükmek, solmak; (bitkiyi/çiçeği) soldurmak
wilt
{f} cesaretini kaybetmek
wilt
{f} eceksin (şiir)
wilt
isteği veya cesareti kırılmak
wilt
sol/soldur
wilt
{f} güçten düşmek
wilt
"thou" ile eceksin
wilt
çiçek solmak
wilt
argınlık
wilt
istiyorsun
wilt
(Tıp) Normal turgorunu veya tazeliğini kaybetmek, buruşmak
wilt
soldurmak (bitkiyi/çiçeği)
wilt
mecalsizlik
wilt
canlılığını yitirmek
English - English
wilt
to apply heat so as to cause dehydration and a droopy appearance

  Hyphenation

  to ap·ply heat so as to cause de·hy·dra·tion and a droo·py ap·pear·ance

  Turkish pronunciation

  tı ıplay hit sō äz tı kôz dihaydreyşın ınd ı drupi ıpîrıns

  Pronunciation

  /tə əˈplī ˈhēt ˈsō ˈaz tə ˈkôz ˌdēhīˈdrāsʜən ənd ə ˈdro͞opē əˈpərəns/ /tə əˈplaɪ ˈhiːt ˈsoʊ ˈæz tə ˈkɔːz ˌdiːhaɪˈdreɪʃən ənd ə ˈdruːpiː əˈpɪrəns/

  Word of the day

  paragoge
Favorites