to analyze or diagnose a problem to the point of determining a solution

listen to the pronunciation of to analyze or diagnose a problem to the point of determining a solution
English - Turkish

Definition of to analyze or diagnose a problem to the point of determining a solution in English Turkish dictionary

troubleshoot
sorun gidermek
troubleshoot
arıza bulma
troubleshoot
arıza gidermek
troubleshoot
{f} hata bul
troubleshoot
hata bulma
English - English
troubleshoot
to analyze or diagnose a problem to the point of determining a solution

  Hyphenation

  to an·a·lyze or di·ag·nose a prob·lem to the point of de·ter·min·ing a so·lu·tion

  Turkish pronunciation

  tı änılayz ır dayıgnōs ı präblım tı dhi poynt ıv dîtırmınîng ı sıluşın

  Pronunciation

  /tə ˈanəˌlīz ər ˌdīəgˈnōs ə ˈpräbləm tə ᴛʜē ˈpoint əv dəˈtərmənəɴɢ ə səˈlo͞osʜən/ /tə ˈænəˌlaɪz ɜr ˌdaɪəɡˈnoʊs ə ˈprɑːbləm tə ðiː ˈpɔɪnt əv dɪˈtɜrmənɪŋ ə səˈluːʃən/

  Word of the day

  gowpen
Favorites