to afford suitable sustenance

listen to the pronunciation of to afford suitable sustenance
English - Turkish

Definition of to afford suitable sustenance in English Turkish dictionary

soul
{i} ruh

Sizce hayvanların ruhu var mıdır? - Do you think animals have souls?

İnsan ruh ve bedenden oluşur. - Man consists of soul and body.

soul
ta kendisi
soul
simge
soul
canlılık
soul
kişi

Urallara tırmanmak istiyorsan sen cesur bir kişisin. - You're a brave soul if you want to climb the Urals.

Tom çok cesur bir kişidir. - Tom is a very brave soul.

soul
temel direk
soul
zencilere ait
soul
can

O canı gönülden yaptı. - He put all his heart and soul into it.

soul
soul
soul
{i} öz

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

soul
{i} kimse

Biz yardım etmek zorunda olduğumuz fakir kimseye ulaştık. - We reached the poor soul we had to help.

Görünürde kimse yoktu. - There wasn't a soul in sight.

soul
zenci müziğinin uyandırdığı heyecan veya his
soul
kişi/ruh
soul
hissiyat
soul
{i} gerçek duygu, içtenlik
soul
{i} timsal
soul
soul food Güneyli zencilere özgü yemek
soul
{i} (bir şeyin) ta kendisi: He's the
English - English
soul
to afford suitable sustenance

  Hyphenation

  to af·ford sui·ta·ble sus·te·nance

  Turkish pronunciation

  tı ıfôrd sutıbıl sʌstınıns

  Pronunciation

  /tə əˈfôrd ˈso͞otəbəl ˈsəstənəns/ /tə əˈfɔːrd ˈsuːtəbəl ˈsʌstənəns/

  Word of the day

  intercostal
Favorites