tilki

listen to the pronunciation of tilki
Turkish - English
{i} fox

The quick brown fox jumped over the lazy brown dog. - Hızlı kahverengi tilki tembel kahverengi köpeğin üstüne atladı.

We set a trap to catch a fox. - Biz bir tilki yakalamak için bir tuzak kurduk.

vulpes
(Zooloji) fox
fox, cunning person, crafty person; slyboots
crafty fellow
(dişi) vixen
Reynard
cunning fellow
sly fellow
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: köpekgiller,kelbiye) fox
tod
tilki (ile ilgili)
vulpine
tilki avı
fox-hunting
tilki gibi
foxlike
tilki kuyruğu
(Botanik, Bitkibilim) ceratophylum demersum
tilki kuyruğu
(Botanik, Bitkibilim) meadow foxtail
tilki üzümü
(Botanik, Bitkibilim) deadly nightshade
tilki üzümü
(Botanik, Bitkibilim) nightshade
tilki uykusu
Fox's sleep
tilki, çakal
fox, coyote
tilki avı
fox hunt
tilki gibi
vulpine
tilki gibi
foxy, crafty, cunning, sly, wily
tilki gibi
cunning
tilki gibi
crafty
tilki gibi
foxy
tilki gibi
sly
tilki gibi
as wily as a fox, foxy, foxlike, cunning
tilki gibi kurnaz
(deyim) as smart as a fox
tilki gibi kurnaz
as cunning as a fox
tilki iletisi
fox message
tilki ini
fox earth
tilki ini
foxhole
tilki kuyruğu
foxtail
tilki kuyruğu
brush, fox's tail
tilki kuyruğu
(av) fox brush
tilki renginde
foxiness
tilki teriyeri
fox terrier
tilki yürüyüşü
walker foxhound
tilki öldürücü
(Hayvan Bilim, Zooloji) vulpicide
tilki özelliğinde
vulpecular
kırmızı tilki
(Hayvan Bilim, Zooloji) red fox
kızıl tilki
(Hayvan Bilim, Zooloji) vulpes vulpes
tilkiler
foxes

We found out recently that some foxes live here on this mountain. - Bazı tilkilerin burada bu dağda yaşadıklarını son zamanlarda öğrendim.

Did you know that foxes live on this mountain? - Bu dağda tilkilerin yaşadığını biliyor muydun?

yavru ayı/aslan/kaplan/tilki
cub
uçan tilki
flying fox
avlandığında çepeçevre dönen tilki
ringer
dişi tilki
bitch fox
dört yapraklı tilki üzümü
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: zambakgiller,zambakiye) herb-paris
erkek tilki
dog
Turkish - Turkish
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
Bu hayvanın postundan yapılan (manto vb.): "İki hanım yaşları geçkince olmasına bakmayarak sürmüşler, boyanmışlar, omuzlarına tilkilerini almış, kurulmuşlar."- M. Ş. Esendal. Çok kurnaz
Çok kurnaz
Bu hayvanın postundan yapılan (manto vb.)
(Osmanlı Dönemi) VUU'
(Osmanlı Dönemi) SEMSEM
(Osmanlı Dönemi) SAYDANİ
(Osmanlı Dönemi) HEYTAL
tilki uykusu
Uyanık ve tetik
tilki üzümü
İt üzümü
uçan tilki
(Hayvan Bilim, Zooloji) Bir yarasa türü
tilki
Favorites