this is what must be considered

listen to the pronunciation of this is what must be considered
English - Turkish

Definition of this is what must be considered in English Turkish dictionary

the thing is
Olay su ki ..., sorun su ki ..., mesele su ki

I actually like them; the thing is, I can't stand their neighbours, that's why I don't visit them. Aslında onları seviyorum, olay şu: Komşularından hiç hazetmiyorum, bu yüzden onları ziyaret etmiyorum.

the thing is
şey
English - English
the thing is

The thing is, my car is being repaired, so how can I get groceries for the weekend?.

this is what must be considered

  Hyphenation

  this I·s what must be con·sid·ered

  Turkish pronunciation

  dhîs îz hwʌt mʌst bi kınsîdırd

  Pronunciation

  /ᴛʜəs əz ˈhwət ˈməst bē kənˈsədərd/ /ðɪs ɪz ˈhwʌt ˈmʌst biː kənˈsɪdɜrd/

  Word of the day

  facile
Favorites