the removal of iodine atoms from organic compounds

listen to the pronunciation of the removal of iodine atoms from organic compounds
English - English
de-iodination
the removal of iodine atoms from organic compounds

  Hyphenation

  the re·mov·al of i·o·dine atoms from or·gan·ic compounds

  Turkish pronunciation

  dhi rîmuvıl ıv ayıdayn ätımz fırm ôrgänîk kımpaundz

  Pronunciation

  /ᴛʜē rəˈmo͞ovəl əv ˈīəˌdīn ˈatəmz fərm ôrˈganək kəmˈpoundz/ /ðiː rɪˈmuːvəl əv ˈaɪəˌdaɪn ˈætəmz fɜrm ɔːrˈɡænɪk kəmˈpaʊndz/

  Word of the day

  junta
Favorites