the name of note in music, a french coin

listen to the pronunciation of the name of note in music, a french coin
English - Turkish

Definition of the name of note in music, a french coin in English Turkish dictionary

sol
güneş/sôl
sol
(isim) sol [müz.]
sol
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
sol
sol noktası
sol
koloit
sol
{i} sol [müz.]
sol
güneş

Ev güneş enerjisi ile ısıtılmaktadır. - The house is heated by solar energy.

Güneş enerjisinden bahsedelim. - Let's talk about solar energy.

sol
sol notası
sol
gamda beşinci nota
sol
eski Romalıların güneş tanrısı
English - English
{n} sol
the name of note in music, a french coin
Favorites