the money risked on a gamble

listen to the pronunciation of the money risked on a gamble
English - Turkish

Definition of the money risked on a gamble in English Turkish dictionary

bet
{f} bahse girmek

Bunun üzerine bahse girmek ister misin? - Do you want to bet on that?

Bahse girmek için ne kadar istiyorsun? - How much do you want to bet?

bet
{i} iddia

Tom Mary ile onu kol güreşinde yenebileceğine dair iddiaya girdi. - Tom bet Mary that he could beat her at arm wrestling.

Her iddiasına varım ki bunun nasıl çalıştığını merak ediyorsun. - I bet you're wondering how this works.

bet
iddiaya tutuşmak
bet
bahse tutuşmak
bet
bahis

Onun üzerine bahis oynamazdım. - I wouldn't bet on it.

Yerinde olsam o ata bahis oynamam. - I wouldn't bet on that horse if I were you.

bet
{f} bahse gir

Bahse girerim ki sen sapıkça bir şey düşünüyordun. - I just bet you were thinking something perverse just now.

Atın üzerine beş poundluk bahse girdim. - I bet five pounds on the horse.

bet
bahis olarak yatırılan para
bet
üzerine oynamak
bet
{f} iddiaya girmek
bet
{f} kuvvetle sanmak: I bet he's there. Bence orada olması kesin
bet
{f} para sürmek
bet
Elbette I Hay hay
bet
{i} bahis parası
bet
{f} (bet/--ted, --ting)
bet
best bet en iyi yol veya çare
bet
{f} bahse girmek, bahis tutuşmak
English - English
stake
wager
bet
stakes
the money risked on a gamble

  Hyphenation

  the mon·ey risked on a Gam·ble

  Turkish pronunciation

  dhi mʌni rîskt ôn ı gämbıl

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈmənē ˈrəskt ˈôn ə ˈgambəl/ /ðiː ˈmʌniː ˈrɪskt ˈɔːn ə ˈɡæmbəl/

  Word of the day

  schmendrik
Favorites