the instruction used to deposit a word on top of a stack

listen to the pronunciation of the instruction used to deposit a word on top of a stack
English - Turkish

Definition of the instruction used to deposit a word on top of a stack in English Turkish dictionary

push
{f} çaba harcamak
push
{f} merdiven dayamak
push
dürtüşmek
push
sürme
push
basmak

Bir resim çekmek için yapmanız gereken bütün şey bu düğmeye basmaktır. - All you have to do to take a picture is push this button.

Bütün yapman gereken kırmızı butona basmaktır. - All you have to do is push this red button.

push
kakma
push
{f} baskı yapmak
push
güç
push
uyuşturucu satmak
push
dürtme
push
işten kovulma
push
{f} zorlamak

Kendini çok zorlamak istemiyorsun. - You don't want to push yourself too hard.

Şansımı zorlamak istemedim. - I didn't want to push my luck.

push
ıkınmak

I need you to push now. (Doğum esnasında doktorların söylediği bir lafdır.).

push
{i} gayret
push
üzerine hücum etmek
push
{f} kakmak
push
{i} atak
push
tazyik etmek
push
{i} kitle
push
{f} itmek, dürtmek
English - English
push
the instruction used to deposit a word on top of a stack

  Hyphenation

  the in·struc·tion used to de·po·sit a word on top of a stack

  Turkish pronunciation

  dhi înstrʌkşın yuzd tı dıpäzît ı wırd ôn tôp ıv ı stäk

  Pronunciation

  /ᴛʜē ənˈstrəksʜən ˈyo͞ozd tə dəˈpäzət ə ˈwərd ˈôn ˈtôp əv ə ˈstak/ /ðiː ɪnˈstrʌkʃən ˈjuːzd tə dəˈpɑːzɪt ə ˈwɜrd ˈɔːn ˈtɔːp əv ə ˈstæk/

  Word of the day

  brusque
Favorites