the first stage of a narrative, setting up the plot before the confrontation

listen to the pronunciation of the first stage of a narrative, setting up the plot before the confrontation
English - Turkish

Definition of the first stage of a narrative, setting up the plot before the confrontation in English Turkish dictionary

exposition
{i} sergileme
exposition
(Fotoğrafçılık) ekspozisyon
exposition
açıklama
exposition
uluslararası sergi
exposition
izahat
exposition
(Edebiyat) Serim: Oyun, roman, hikâye, masal gibi anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm
exposition
{i} yorumlama
exposition
{i} teşhir
exposition
{i} sergi, fuar
exposition
fuar/açıklama
exposition
{i} sergi

Dün bir resim sergisinin açılışına katıldım. - Yesterday I took part in the opening of the painting exposition.

English - English
exposition
the first stage of a narrative, setting up the plot before the confrontation

    Hyphenation

    the first stage of a narrative, set·ting up the plot be·fore the con·fron·ta·tion

    Pronunciation

    Word of the day

    schlep
Favorites