the characteristics or scientific understanding of a specific disease

listen to the pronunciation of the characteristics or scientific understanding of a specific disease
English - English
nosology
the characteristics or scientific understanding of a specific disease

  Hyphenation

  the characteristics or Scientif·ic un·der·stand·ing of a spe·cif·ic dis·ease

  Turkish pronunciation

  dhi kerıktırîstîks ır sayıntîfîk ʌndırständîng ıv ı spısîfîk dîziz

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˌkerəktərˈəstəks ər ˌsīənˈtəfək ˌəndərˈstandəɴɢ əv ə spəˈsəfək dəˈzēz/ /ðiː ˌkɛrəktɜrˈɪstɪks ɜr ˌsaɪənˈtɪfɪk ˌʌndɜrˈstændɪŋ əv ə spəˈsɪfɪk dɪˈziːz/
Favorites