the baggage and equipment carried by an army

listen to the pronunciation of the baggage and equipment carried by an army
English - Turkish

Definition of the baggage and equipment carried by an army in English Turkish dictionary

impedimenta
yürüyüşe mani olan eşya
impedimenta
eşya
impedimenta
yük
impedimenta
yürüyüşe engel olan eşya
impedimenta
levazım
impedimenta
(Askeri) AĞIRLIKLAR: Belirli bir birliğe ait bütün teçhizat ve ikmal maddeleri ile şahsi eşyalar. Bu terimi; bunları taşıyan birlikler anlamına gelen ağırlık (train) terimi ile karıştırmamalıdır. Bak. "train"
impedimenta
levazım/eşya
English - English
impedimenta
the baggage and equipment carried by an army

  Hyphenation

  the bag·gage and e·quip·ment car·ried by an ar·my

  Turkish pronunciation

  dhi bägıc ınd îkwîpmınt kärid bay ın ärmi

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈbagəʤ ənd əˈkwəpmənt ˈkarēd ˈbī ən ˈärmē/ /ðiː ˈbæɡəʤ ənd ɪˈkwɪpmənt ˈkæriːd ˈbaɪ ən ˈɑːrmiː/

  Word of the day

  flyleaf
Favorites